پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396)

پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396)

پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 365 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            20

تعداد مولفه :                              3 مولفه (قابلیت­ها و مهارت­ها، اجتناب از ریاضی و لذت بردن از ریاضی)

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                        دارد (به صورت کلی)

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            6

 

توضیحات

این پرسشنامه براساس مقیاس­ های خودپنداره ریاضی مارش (1990) و مقیاس مختصری که در آزمون­های تیمز بود برگرفته شده و توسط صالح صدق پور و همکاران (1396) ساخته شده است. که شامل 20 گویه و سه مولفه (قابلیت­ها ومهارت­ها، اجتناب از ریاضی و لذت بردن از ریاضی) را شامل می­ شود. و گویه­ ها در مقیاس 4 درجه­ ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، و کاملاً مخالفم) درجه ­بندی شده است. و نحوه نمره ­گذاری آن بدین صورت است که به گزینه کاملاً موافقم= 1، موافقم= 2، مخالفم= 3، و کاملاً مخالفم= 4 داده می­ شود. ضریب پایایی مقیاس براساس آلفای کرونباخ برای مولفه ­های قابلیت­ها ومهارت­ها، اجتناب از ریاضی و لذت بردن از ریاضی به ترتیب، 835/0، 847/0 و 68/0 و برای کل مقیاس 898/0 به دست آمده است. و پرسشنامه از روایی افتراقی و سازه­ای مطلوبی برخودار است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

خرید فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

خرید پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

خرید پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دریافت مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

خرید فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

خرید مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از download

دانلود مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

خرید پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دریافت فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

خرید فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از www

دانلود مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

خرید فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

خرید فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دریافت فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود پروژه پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دریافت مقاله پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

دریافت فایل word پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free

خرید تحقیق پرسشنامه خودپنداره ریاضی (صالح صدق پور و همکاران، 1396) از free


مطالب تصادفی